Pierwszy etap rekrutacji za nami –  czekamy na potwierdzenie woli poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

Progi punktowe w oddziałach:

1A – (politechniczna) 154,4
1B – (mat-geo) 150,55
1C – (medyczna) 154,7
1D – (mat-chem) 145,9
1E – (hum- biol) 157,05
1F – (hum -hist) 147,5