Wirtualny dzień otwarty IV LO 12 maja 2021

Harmonogram spotkań

Dla wszystkich kandydatów:

Spotkanie powitalne – 17.00 

Spotkanie z doradcą zawodowym – 17.15

Dla kandydatów do klasy politechnicznej:

Spotkanie z językiem angielskim – 17.30

Spotkanie z fizyką – 17.45

Spotkanie z informatyką – 18.15

Dla kandydatów do klasy matematyczno – geograficznej:

Spotkanie z językiem angielskim – 17.30

Spotkanie z geografią – 17.45 

Spotkanie z matematyką – 18.00 

Dla kandydatów do klasy biologiczno – chemicznej:

Spotkanie z językiem angielskim – 17.30 

Spotkanie z biologią – 17.45

Spotkanie z chemią – 18.10

Dla kandydatów do klasy humanistycznej

Spotkanie z językiem angielskim 17.30 

Spotkanie z biologią – 17.45

Spotkanie z językiem polskim – 18.10