Link do strony MEN poświęconej reformie edukacji:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  Broszura informacyjna Dobra Szkola