Dyrekcja 

Dyrektor
mgr Aneta Paździor

Wicedyrektor
mgr Małgorzata Nowak

Język polski

mgr Danuta Bielawska
mgr Izabela Kosar
mgr Małgorzata Nowak
mgr Joanna Paleta
mgr Joanna Soremba
mgr Magdalena Bulczyńska

Matematyka

mgr inż. Izabela Basińska
mgr inż. Ewa Orzanna
mgr Tatiana Sieradzka – Klinik
mgr Katarzyna Krzywy

Fizyka
i Przyroda

mgr Agnieszka Rams
mgr Kamila Domańska

Historia i WOS

mgr Michał Kloza
mgr Marzena Kuklińska – Kusy
mgr Bożena Tomaka-Olszańska

Biologia

mgr Barbara Januszewska – Hasiec
mgr Anna Sadowska-Skowron
mgr Ewa Lietz

Geografia

mgr Halina Zalińska
mgr Małgorzata Sikora
mgr Arkadiusz Ochmański

Chemia

mgr Ewa Grobelny
mgr inż. Lidia Uszaruk
mgr Alicja Gierlotka

Język angielski

mgr Aleksandra Dzigorzewska
mgr Maksymilian Grzegorzek
mgr Magdalena Jurkowska
mgr Katarzyna Koloch
mgr Kora Miksza
mgr Anna Misztela
mgr Magda Pawlarczyk
mgr Anna Wojcieszczak

Język niemiecki

mgr Iwona Baran
mgr Ewa Chudoba-Skop
mgr
Klaudia Czauderna

Język francuski

mgr Justyna Wieczorek


Informatyka

mgr inż. Dariusz Bazydło
mgr Aneta Paździor
mgr Piotr Dylich

Filozofia

mgr Piotr Chmielarz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jarosław Toborek
mgr Piotr Gapiński

Przedsiębiorczość mgr inż. Barbara Ozga – Strzyż

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marzena Kuklińska – Kusy

Wychowanie fizyczne

mgr Daniela Niedźwiedź
mgr Piotr Gapiński
mgr Anna Malczewska
mgr Daniel Wiejowski
mgr Michał Kołodziej

Religia

mgr Małgorzata Sikora

Biblioteka i czytelnia

mgr Piotr Chmielarz
mgr Anna Chęcińska

Pedagog i psycholog szkolny

mgr Karina Kijas-Iłczyk
mgr Ewa Świątkowska
mgr Anna Mroszczak