IV Liceum Ogólnokształcące
w Gliwicach

Starannie zaplanowaliśmy nauczanie w klasach pierwszych liceum. Proponujemy kanon rozszerzeń zgodny z oczekiwaniami uczniów i ich potrzebami związanymi z dalszym kształceniem. Poza przedmiotami obowiązkowymi opracowaliśmy ofertę przedmiotów dodatkowych, które w sposób wartościowy uzupełnią wiadomości i wiedzę. Szkoła ma wysoką pozycję w rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw.

  • Realizujemy projekty ERASMUS+, projekty wymiany uczniów ze szkołą w niemieckim Dessau.
  • Współpracujemy z uczelniami wyższymi regionu i ośrodkami nauki
  • Języki obce: angielski, niemiecki lub francuski.
  • Potrzeby edukacyjne – na uczniów czekają dobrze wyposażone pracownie, a nauczanie prowadzi się z zastosowaniem nowoczesnych metod. Umożliwimy przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach zawodach.
  • Przygotowujemy się do realizacji programu DSD II dla uczniów wybierających rozszerzony język niemiecki.
  • Matura – zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym; nasi nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w ramach przygotowania do egzaminów. Zdawalność egzaminu maturalnego jest bardzo wysoka, a wyniki z poszczególnych przedmiotów są powyżej średniej.
  • Profesjonalizm – w szkole pracują bardzo dobrze przygotowani nauczyciele, którzy traktują wszystkich uczniów w sposób profesjonalny, podmiotowy, życzliwy. Większość z nas to wieloletni egzaminatorzy OKE, rokrocznie uczestniczący w sprawdzaniu matur w ośrodkach egzaminacyjnych. 
  • Zainteresowania –  w naszej szkole bez trudu znajdziesz społeczność, z którą będziesz dzielił pasje i zainteresowania – my udostępniamy przestrzeń do ich realizacji. Koła naukowe, dziennikarskie, teatralne, a także koło wolontariatu skutecznie zajmą Ci wolny czas i oderwą od smartfona.
  • Miła atmosfera –zapewniamy Cię, że w naszej szkole spotkasz miłych, tolerancyjnych i życzliwych ludzi, zyskasz przyjaciół, weźmiesz udział w fantastycznych wyjazdach. W czwórce spędzisz niezapomniane 4 lata!

Klasa politechniczna

Jeśli fascynują Cię nauki ścisłe i nowe technologie, chcesz lepiej zrozumieć prawa rządzące otaczającym światem, a w przyszłości rozwiązywać problemy techniczne i projektować nowe rozwiązania, to ta klasa jest dla Ciebie.

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować m.in.: informatykę, automatykę, w tym przemysłową, bezpieczeństwo systemów i aplikacji sieciowych, inżynierię analizy danych, programowanie aplikacji mobilnych, modelowanie komputerowe, teleinformatykę, grafikę komputerową, matematykę, w tym informatyczną, stosowaną, i finansową, fizykę w tym techniczną, jądrową i medyczną, elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę, mechanikę, budownictwo, ekonomię, mechatronikę, elektronikę, telekomunikację, kosmonautykę, architekturę, energetykę i wiele innych.

#rozszerzenia –  w zakresie rozszerzonym będą realizowane matematyka, informatyka i fizyka. Przedmiotem uzupełniającym będzie j. obcy – angielski lub niemiecki.  Realizujemy innowację pedagogiczną „Geogebra w nauczaniu matematyki”.

# horyzonty – korzystamy z oferty uczelni: uczniowie uczestniczą w wykładach, warsztatach i laboratoriach na Polit. Śl., na Uniw. Jagiellońskim, w Obserwatorium w Niepołomicach i Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

#inspiracje – umożliwimy Ci naukę z zastosowaniem najnowszych technologii i uczestnictwo w lekcjach interaktywnych. Zainteresowani mogą pracować na zajęciach pozalekcyjnych z astronomii, brać udział w projektach.:  NASA EarthKAM – fotografowanie powierzchni Ziemi kamerą umieszczoną na orbitalnej stacji ISS, „Hands on Universe” – projekt poszukiwania asteroid i obserwacje nieba za pomocą zdalnie sterowanych teleskopów z Wysp Kanaryjskich i Chile. Pomożemy Ci też przygotować się do udziału w konkursach i olimpiadach

#sukces –  kształcenie umiejętność logicznego myślenia, analizy, syntezy, ułatwia dalszą naukę i zdobycie wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami w kraju i za granicą.


Klasa matematyczno – geograficzna

Do tego profilu zapraszamy zainteresowanych matematyką, geografią, osoby które fascynują problemy makrogeograficzne i społeczne.

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować min. kierunki ekonomiczne, bankowość, rachunkowość, marketing, logistykę, matematykę, w tym informatyczną, stosowaną, i finansową, gospodarkę przestrzenną, energetykę, geografię, w tym społeczno-ekonomiczną, geoinformację, geoinformatykę i geologię środowiska, geoinżynierię, geodezję i kartografię, aquamatykę, klimatologię, turystykę i rekreację, zarządzanie i organizację, w tym środowiskiem przyrodniczym.

 #rozszerzenia – w zakresie rozszerzonym będą realizowane matematyka, geografia i język angielski lub niemiecki*. Przedmiotem uzupełniającym będzie wos – zajęcia według programu autorskiego „Aktywny obywatel w państwie prawa”. Realizujemy innowację pedagogiczną „Geogebra w nauczaniu matematyki”.

# horyzonty – planujemy stały kontakt z Wydz. Geologii i Górnictwa Polit. Śl. (Muzeum Geologii Złóż), wyjazdy do Planetarium Śląskiego oraz do Stacji Klimatologicznej i Meteorologicznej, wykłady z ekonomii i marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości oraz wykłady z dziedziny ekonomii prowadzone przez wykładowców akademickich.

#inspiracje – umożliwimy Ci realizację projektów badawczych, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.


Klasa medyczna

Do tego profilu zapraszamy zainteresowanych biologią i chemią, osoby które fascynuje świat przyrody.

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować min.  medycynę i inne kierunki lekarskie, stomatologię, farmację, analitykę medyczną, fizykoterapię, rehabilitację, inżynierię biomedyczną, biofizykę, biotechnologię, kierunki biologiczne, weterynarię, zootechnikę, ochronę środowiska, kierunki chemiczne, administrowanie środowiskiem, ratownictwo medyczne, mikrobiologię, genetykę i biologię eksperymentalną, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologię i psychodietetykę.

#rozszerzenia – oferujemy rozszerzenia z chemii,  biologii oraz języka angielskiego lub niemieckiego*. Organizujemy też dodatkowe zajęcia według programów autorskich „Technika i aparatura diagnostyczna” oraz „Matematyka uzupełniająca z elementami matematyki stosowanej”, które pozwolą na lepsze przygotowanie do matury z matematyki i nabycie wiedzy niezbędnej dla przyszłych studentów kierunków medycznych, chemicznych i przyrodniczych.

#horyzonty – uczniowie będą poznawać nauki przyrodnicze od strony zarówno teoretycznej jaki doświadczalnej, samodzielnie prowadząc eksperymenty biologiczne, chemiczne i fizyczne, planować i prowadzić obserwacje. Organizujemy wycieczki i zajęcia terenowe: poznajemy perły śląskiej przyrody, bierzemy udział w warsztatach terenowych – np. tygodniowe nadmorskie warsztaty przyrodnicze. Młodzież ma możliwość uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie wyższych uczelni (np. Noc biologów na UŚ, zajęcia w ramach projektów na Politechnice Śląskiej).

#inspiracje – proponujemy wyjazdy edukacyjne na zajęcia, prowadzone w szpitalu przez nefrologa, specjalistę chorób wewnętrznych, transplantologa klinicznego oraz przez lekarza chirurga (podpisane porozumienia ze szpitalem). Organizujemy też wycieczki przedmiotowe do Instytutu  Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i Centrum Cyklotronowego.


Klasa matematyczno-chemiczna

klasa matematyczno-chemiczna

Tych z Was, którzy lubią eksperymentować, rozwiązywać matematyczne łamigłówki oraz sprawnie posługiwać się językiem obcym zachęcamy do rozpoczęcia nauki w klasie profilu chemiczno-matematycznym.

W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne jak i projektując niezbędne w pracy przyrodnika XXI wieku modele matematyczne.

Zdajemy sobie sprawę, że efektywna nauka chemii nie jest możliwa bez odpowiednich umiejętności matematycznych. Wieloletnia analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii pozwala na sformułowanie wniosku, że przyczyną niepowodzeń maturalnych są słabo wykształcone umiejętności matematyczne absolwentów realizujących matematykę na poziomie podstawowym. Dlatego w tej klasie zapewniamy naukę matematyki w zakresie rozszerzonym (aż 24 godziny w całym cyklu kształcenia!)

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować m.in.: matematykę, w tym stosowaną, informatyczną, finansową, chemię, w tym budowlaną, medyczną, toksykologię sądową, kryminologię, w tym prawniczą, technologię chemiczną, ochronę środowiska, inżynierię zagrożeń środowiskowych, inżynierię biomedyczną, medycynę i inne kierunki lekarskie, farmację, weterynarię, rehabilitację, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, zarządzanie, w tym zasobami ludzkimi, projektami, bezpieczeństwem państwa, środowiskiem przyrodniczym, inżynierię produkcji.

Realizowanie nauki w profilu chemiczno – matematycznym nie zamyka drogi do studiów na wydziałach lekarskich Akademii Medycznych. Wiele kierunków np. Uniwersytet Medyczny Wojskowy w ramach MON pozwala na wybór dwóch przedmiotów spośród (chemia, biologia, matematyka, fizyka). Na wielu innych kierunkach medycznych preferowany jest wybór chemii i matematyki, w tym: farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, dietetyka, zdrowie publiczne ratownictwo medyczne (tu: preferowany język obcy i wybór spośród chemii, biologii i matematyki).

Ukończenie nauki w profilu chemiczno – matematycznym pozwala na podjęcie studiów na cieszącym się dużym zainteresowaniem kierunku Chemia w Kryminalistyce (wymagane przedmioty w zakresie rozszerzonym to chemia i matematyka). Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Nanotechnologia i biotechnologia molekularna to również popularne kierunki przyszłości, na których wymagany jest egzamin maturalny z chemii i matematyki.

#rozszerzenia – oferujemy rozszerzenia z matematyki, chemii,  oraz języka angielskiego lub niemieckiego*, które pozwolą na lepsze przygotowanie do matury z matematyki i nabycie wiedzy niezbędnej dla przyszłych studentów.

#horyzonty – uczniowie będą poznawać nauki przyrodnicze od strony zarówno teoretycznej jak
i doświadczalnej, samodzielnie prowadząc eksperymenty biologiczne, chemiczne i fizyczne, planować i prowadzić obserwacje. 

#inspiracje – proponujemy wyjazdy edukacyjne na zajęcia, organizujemy wycieczki i zajęcia terenowe: poznajemy perły śląskiej przyrody, bierzemy udział w warsztatach terenowych i laboratoryjnych. Młodzież ma możliwość uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie uczelni (np. zajęcia w ramach projektów na Politechnice Śląskiej) lub w zajęciach praktycznych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

#sukces – umożliwimy Ci naukę z wykorzystaniem najnowszych technologii, uczestniczenie w lekcjach interaktywnych, dzięki czemu nie będziesz biernym słuchaczem, ale świadomym człowiekiem nauki, gotowym do podejmowania  decyzji; umożliwimy Ci przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach. Planujemy organizację zajęć i projektów badawczych przygotowujących do zdania egzaminu maturalnego oraz do wzięcia udziału w zawodach Olimpiady Chemicznej i innych konkursach.


Klasy Humanistyczne

z biologią lub historią

Jeśli czujesz, że masz w sobie wrażliwość artystyczną, pragniesz rozwijać swój talent literacki czy pogłębiać wiedzę historyczną – wybierz klasę humanistyczną!

W tym roku otwieramy dwie klasy humanistyczne: w każdej rozszerzony jest język polski i obcy* (angielski lub niemiecki),  i dodatkowo: w klasie 1E – biologia, w klasie 1F – historia.

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować m.in.: dziennikarstwo, prawo, kierunki filologiczne, socjologię, dyplomację europejską, organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, realizację obrazu filmowego, reżyserię, twórcze pisanie, zarządzanie, w tym projektami, zasobami ludzkimi, architekturę informacji, arteterapię, komunikację wizerunkową, animację społeczno-kulturalną, new media, doradztwo filozoficzne i coaching, doradztwo polityczne i publiczne, wszelkie kierunki polityczno-społeczne i pedagogiczne. 

#rozszerzenia – w zakresie rozszerzonym będą realizowane: język polski, język angielski lub niemiecki*  i, w zależności od klasy – historia lub biologia. Przedmiotem uzupełniającym są zajęcia dla przyszłych dziennikarzy – warsztaty dziennikarskie z elementami wiedzy o współczesnej kulturze, realizowane według programu autorskiego. 

# horyzonty – gwarantujemy Ci wszechstronny rozwój, udział w wyjściach do kina i teatru, w wycieczkach przedmiotowych, uczestnictwo w lekcjach muzealnych. Realizujemy projekty artystyczne – szkolne musicale i spektakle, happeningi, uczestnictwo w zajęciach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, a także dla miłośników historii – współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa.

#inspiracje – możemy Ci obiecać udział w ciekawych i oryginalnych lekcjach, poszerzanie wiedzy na temat filmu, filozofii, rzeźby, malarstwa. Chcemy, aby zdobyta wiedza była dla Ciebie natchnieniem i rozbudziła w Tobie zapał twórczy na dalsze lata.

#sukces – umożliwimy Ci naukę z wykorzystaniem najnowszych technologii, uczestniczenie w lekcjach interaktywnych, dzięki czemu nie będziesz biernym słuchaczem, ale świadomym człowiekiem nauki, gotowym do podejmowania  decyzji; umożliwimy Ci przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach.


* j. angielski lub j. niemiecki – grupa realizująca dany język w zakresie rozszerzonym otworzy się pod warunkiem odpowiedniej liczby chętnych.


Zapraszamy do IV LO!

Kliknij i zobacz więcej: PADLET IV LO