Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach: 

2-3 listopada 2023 –  organizacja pracy szkoły

6 maja 2024 – organizacja pracy szkoły

7, 8, 9 maja 2024 r. – egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego  – poziom podstawowy

10 maja 2024 – organizacja pracy szkoły

13 maja 2024 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony 

31 maja 2024 r. – piątek, dzień po dniu wolnym z okazji Święta Bożego Ciała. 

Łącznie: 9 dni