Wymagania edukacyjne rok 2022/2023

 

L.p. Przedmiot Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1 Język Polski Klasa 1 część 1, część 2Klasa 2 pozytywizm, romantyzmKlasa III część 1Klasa 4 Klasa III część 2
2 Matematyka Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
3 Chemia Klasa II a,b,d,e, Klasa III a,b,d,eKlasa 1 a,b,e,f Klasa 2c, Klasa 3c4Klasa 1c, dklasa 4c4
4 Biologia Klasa 1Klasa 2Klasa 3  Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
5 Fizyka Klasa 1 a,b klasa 1 c,d,e,Klasa 2 a, klasa 2 b, Klasa 2 c,d,eKlasa 3 c,d,eKlasa 3b  
6 Historia Klasa 1Klasa 2Klasa 3 a Klasa 3bKlasa 4 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
7 Historia i teraźniejszość Klasa 1  
8 Informatyka Klasa 1 b,c,d,e,fKlasa 2 b,c,d,eKlasa 3 b,c,d Klasa 1 aKlasa 2 aKlasa 3 a
9 Język angielski Klasa 1 

Klasa 2

Klasa 2b gr2

Klasa 3

Klasa 4

 
10 Język francuski Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4  
11 Wychowanie fizyczne Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4  
12 Język niemiecki Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4  
13 Wos Klasa 1Klasa 2  
14 Przedsiębiorczość Klasa 2 i 3   
14 Religia Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4