IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich

ul. Kozielska 1a
44-100 Gliwice
 
NIP 631 10 77 611

Telefon: 322314685

Faks: 322313225 

Adres e-mail: sekretariat@lo4.gliwice.eu

Adres strony:  http://www.ivlo.gliwice.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty
elektronicznej pod adresami: iod@eduodo.pl lub aleksandra@eduodo.pl

Nr konta Rady Rodziców: 40 1240 1343 1111 0010 6835 8003

Nr konta IV LO (duplikaty legitymacji i świadectw) 78 1160 2202 0000 0005 0772 6403