Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach: 

31 października 2022 – dzień przed Wszystkich Świętych

4-5 maja 2023 r. – egzamin maturalny z języka polskiego, języka angielskiego -pp

8,9 maja 2023 r. – egzamin maturalny z matematyki oraz języka angielskiego – pr

9 czerwca 2023 r. – piątek, dzień po dniu wolnym z okazji Święta Bożego Ciała.

Łącznie: 6 dni