Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach: 

15 października 2021 r. – piątek, dzień po dniu wolnym z okazji Święta Edukacji Narodowej,

12 listopada 2021 r. – piątek, dzień po dniu wolnym z okazji Święta Niepodległości,

7 stycznia 2022 r. – piątek, dzień do dniu wolnym z okazji Święta Trzech Króli,

2 maja – poniedziałek, dzień przed świętem Konstytucji

4-6 maja 2022 r. – egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,

9 maja 2022 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony,

17 czerwca 2022 r. – piątek, dzień po dniu wolnym z okazji Święta Bożego Ciała,

Oraz dodatkowo:

21 stycznia 2022r. –  piątek, dodatkowy dzień wolny – na wniosek Rady Rodziców