Kraków – centrum kultury i nauki… Dostojna uczelnia – Uniwersytet Jagielloński – otworzyła podwoje dla klasy 3 c 4 naszego LO. Pod opieką nauczycieli – pani Barbary Januszewskiej-Hasiec oraz pani Agnieszki Rams mogliśmy zobaczyć jedną z największych w Polsce kolekcji preparatów z anatomii człowieka w Muzeum Anatomii UJ, a także zwiedzić interaktywną wystawę z dziedziny fizyki i astronomii. Czy widzieliście dźwięk? My tak!!