Szkoła promująca zalecenia

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

       Nasza Szkoła została zaproszona do włączenia się w projekt edukacyjny realizowany w ramach śląskiego projektu promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Działanie to realizowane jest w zakresie Prewencji pierwotnej nowotworów i finansowane jest w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Liderem promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w szkole jest pani Małgorzata Sikora.

Celem projektu jest budowanie świadomości onkologicznej oraz nauka, utrwalenie nawyków zdrowego stylu życia.

Polityka szkoły w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2015/16 będzie obejmowała:

1.       upowszechnienie informacji na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

2.       działania w ramach promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem:

·          zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum

·          prelekcje dla nauczycieli/ rodziców prowadzone przy współpracy z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

·          różne formy promocji aktywności fizycznej: turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły, mikołajkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt, świąteczna noc siatkarska, turniej tenisa stołowego, turniej rodzinny piłki siatkowej, dzień sportu

·          popularyzację zdrowej i bezpiecznej żywności na terenie szkoły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26. 08. 2015 w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci o młodzieży w tych jednostkach.