W roku szkolnym 2020/2021, kontynuowany jest program dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (wcześniej – „Wyprawka szkolna”).

Wnioski wraz z dowodami potwierdzającymi zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do 16 października 2020 r.

W załączeniu pełna informacja dotycząca możliwości skorzystania z programu.