Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2020/21

 

Język polski

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski

Matematyka

Fizyka
Przyroda
Aparatura medyczna
Wiedza o kulturze  
Warsztat dziennikarski
  • Klasa 2, 3 – program
  • Klasa 2, 3 – wymagania
Historia
Historia i Społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie

Biologia

Geografia

Chemia


Informatyka

Filozofia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedsiębiorczość

Wychowanie do życia
w rodzinie

Wychowanie fizyczne

Religia