W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej sieci SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO. Jest to  innowacyjny program edukacyjny wspierający szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji,  w którym uczestniczy już ponad 1300 szkół.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Ciekawe materiały edukacyjne dotyczącego świata cyfrowego oraz aktualne wyniki badań znajdziecie w zakładce SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.