Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2021/202

 

Zakończenie I semestru: 04. 01. 2022

18.11. 2021 (czwartek),

13.01. 2022 (czwartek) wywiadówka po zakończeniu I semestru

24.03. 2022 (czwartek)

19.05. 2022 (czwartek)

Godzina rozpoczęcia wywiadówek dla rodziców: 17.30

Terminy wywiadówek nie ulegną w żadnym wypadku zmianie.

W przypadku choroby wychowawcy, zostanie wyznaczona osoba zastępująca go na spotkaniu z rodzicami.