Uwaga COVID-19

 Po wejściu do szkoły zdezynfekuj ręce!

 Bezdotykowy dystrybutor środka odkażającego znajduje się na parterze budynku.

 Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym są w każdej sali lekcyjnej