• Dezynfekuj ręce!

 Bezdotykowy dystrybutor środka odkażającego znajduje się na parterze budynku.

Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym są w każdej sali lekcyjnej 

  • Podczas przerw zakładaj maseczkę

  •  Pamiętaj o zasadach ruchu obowiązujących w szkole

  Przemieszczając się korytarzem chodź prawą stroną

Przemieszczając się w górę korzystaj ze schodów betonowych (tych bliżej sekretariatu)

Przemieszczając się w dół korzystaj ze schodów drewnianych