Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum i liceum do wzięcia udziału w tworzeniu 4- tej iteracji Dywanu Sierpińskiego.
Miejsce spotkania : sala numer 7
Termin spotkania : 17 XII 2015,  godz. 15.15
Potrzebne materiały: nożyczki, taśma klejąca  i dobry humor!
Zapisy: sala numer 7- do 16 XII – u p. B. Ambroży i p. I. Basińskiej

 

 

Dywan Sierpińskiego to fraktal otrzymany z kwadratu za pomocą podzielenia go na dziewięć (3×3) mniejszych kwadratów, usunięcia środkowego kwadratu i ponownego zastosowania tej samej procedury do każdego z pozostałych ośmiu kwadratów. Nazwa pochodzi od nazwiska Wacława Sierpińskiego.

 Celem projektu jest promocja matematyki poprzez globalne wydarzenie popularno-naukowe, które polega na ułożeniu 7. iteracji fraktala o nazwie Dywan Sierpińskiego z dostarczanych przez głównego organizatora kolorowych naklejek. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, gdyż Prof. Wacław Sierpiński, twórca układanego fraktala, jest wybitnym polskim matematykiem, a w 2016 roku mija dokładnie 100 lat od roku opublikowania przez niego artykułu naukowego o układanym fraktalu. Do uczestnictwa w projekcie zaangażowano przede wszystkim dzieci z przedszkoli i szkół wszystkich stopni i rodzajów oraz innych ośrodków dla dzieci. W ramach uczestnictwa w projekcie układają 4. iterację wspomnianego fraktala o wymiarach boku nieco ponad 1 metr. Następnie, każde 8 ośrodków uczestniczących w projekcie łączy 8 czwartych iteracji w piątą. Na koniec, na Politechnice Śląskiej układana będzie  6. iteracja o wymiarach ok. 14.5×14.5 metra. Politechnika chce  zorganizować to w postaci wydarzenia popularno-naukowego i zaprosić wszystkich uczestników projektu. W ostatnim kroku wszystkie kraje uczestniczące w projekcie, w tym Hiszpania, Serbia, Turcja, Rumunia, Niemcy i in., zbiorą wykonane fraktale i w czerwcu 2016 będzie ułożona 7. Iteracja w Almerii o wymiarach 43.7×43.7 metra. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej głównego organizatora:

https://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project/

https://www.facebook.com/sierpinskicarpetproject

Nasza szkoła bierze udział w tym projekcie!!!!

Oto nasz numer:

499. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Gliwice, POLAND.

PLANOWANE WYDARZENIA:

  • 17 grudnia 2015 r. – 4-ta iteracja w ZSO nr 1 w Gliwicach
  • Styczeń 2016 r. – 5-ta iteracja w Gliwicach
  • 2 kwietnia 2016r. – 6-ta iteracja w Gliwicach,
  • 13 maja 2016r. – 7-MA ITERACJA W ALMERII (HISZPANIA).