Przekaż 1,5% podatku dla IV LO w Gliwicach:

nr KRS: 0000270261
cel szczegółowy: „IV LO Gliwice 10565”.

 

Szanowni Państwo.

Z inicjatywy Rady Rodziców powstał zamysł, aby pozyskać dodatkowe fundusze dla naszej szkoły poprzez umożliwienie rodzicom, opiekunom prawnym i sympatykom IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach przekazania 1,5% podatku.

Szkoła zawarła porozumienie z organizacją pożytku publicznego „Młodzi Młodym”, w ramach którego 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przekazany na rzecz Rady Rodziców IV LO. Wypełniając PIT wystarczy wpisać nr KRS: 0000270261 i podać cel szczegółowy: „IV LO Gliwice 10565”.

W zeszłym roku tą drogą udało nam się pozyskać 6345,81 zł, które zostaną przeznaczone na modernizację pracowni fizycznej.

Fizyka jest trudnym przedmiotem – opisuje i tłumaczy znany nam świat, a jednocześnie pomaga zgłębić to, co jeszcze nieznane. W szkole dziedzina ta nie należy do ulubionych przedmiotów – wymaga od uczniów zrozumienia zawiłych zagadnień i zjawisk, jest jednak niezbędna, o czym przekonują się uczniowie wybierając kierunki medyczne, informatyczne, politechniczne, ekonomiczne, biologiczne czy związane z inżynierią genetyczną. Fizyka jest fascynująca, bo to właśnie dzięki niej możemy sięgać wiedzą coraz dalej… Dlatego tak ważne jest przybliżenie i oswojenie jej uczniom, co będzie możliwe dzięki nowoczesnej, dobrze wyposażonej pracowni. Lekcje w takiej zmodernizowanej przestrzeni będą atrakcyjne, a odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne ułatwią zrozumienie fizycznych zjawisk i przyswojenie trudnych zagadnień.

Poniżej wizualizacja zmodernizowanej pracowni, pozwala zerknąć w przyszłość… Mam nadzieję, że planowane zmiany spodobają się Państwu oraz uczniom.

Oto pracownia o jakiej marzymy:

W ramach modernizacji pracowni fizycznej planujemy:

– Remont pomieszczenia, odmalowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej

– Montaż rolet zaciemniających umożliwiających wykonywanie doświadczeń fizycznych wymagających całkowitego zaciemnienia.

– zmianę układu stolików uczniowskich. Jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych na każdym etapie edukacji jest praca metodą projektu, czyli praca zespołowa. Jest to również jedna z najważniejszych form nauczania, dlatego w nowej sali zmieni się układ stolików uczniowskich – zostaną one ustawione w taki sposób, aby ułatwić pracę w zespołach.

– wyposażenie w pomoce dydaktyczne, które pomogą zwizualizować zjawiska fizyczne i zrozumieć ich naturę, np. teleskop, programy multimedialne, zestawy do projektów badawczych, tor powietrzny, pomiarowe eksperymenty fizyczne.

– zakup mebli, który pozwoli wygodnie zorganizować przestrzeń pracy uczniów i nauczyciela.

– ozdobienie ściany muralem przedstawiającym ikonę współczesnej nauki – Alberta Einsteina.

Zobacz więcej wizualizacji: LINK

Przekaż 1,5% podatku dla IV LO w Gliwicach:

nr KRS: 0000270261, cel szczegółowy: „IV LO Gliwice 10565”.

DZIĘKUJEMY!