Minimalna ilość punktów umożliwiająca dostanie się do klas pierwszych IV LO na rok szkolny 2023/24
Klasa politechniczna – 161.05
Mat-geo – 156.95
Medyczna – 153.30
Dziennikarska – 153.95
Prawnicza z angielskim – 155.25
Prawnicza z niemieckim – 142.40