Regulamin konkursu na projekt okładki książki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0:

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach – Biblioteka Szkolna, ul. Kozielska 1a, 44-100 Gliwice. Uczestnicy: uczniowie/uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach. Tematyka prac – projekt okładki książki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Prace podpisujemy imieniem i nazwiskiem, a w treści maila podajemy również imię, nazwisko i klasę. Prace przesyłamy jako…

Read More