• Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach – Biblioteka Szkolna, ul. Kozielska 1a, 44-100 Gliwice.
  • Uczestnicy: uczniowie/uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.
  • Tematyka prac – projekt okładki książki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
  • Prace podpisujemy imieniem i nazwiskiem, a w treści maila podajemy również imię, nazwisko i klasę. Prace przesyłamy jako załącznik w wersji elektronicznej na adres: checinska@ivlo.gliwice.pl
  • Termin przyjmowania prac: 02.02.2023r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 lutego 2023 r.
  • Uczestnik, wysyłając prace na Konkurs, akceptuje niniejszy regulamin, potwierdza autorstwo

swoich prac oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją

konkursu na projekt okładki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

  • Kontakt: Biblioteka Szkolna IV Liceum Ogólnokształcącego poprzez adres mailowy: checinska@ivlo.gliwice.pl
  • Prace będą prezentowane na gazetce biblioteki szkolnej oraz na fanpage’u szkolnej biblioteki oraz fanpage’u szkoły.
  • Prace powinny być samodzielne, oryginalne i niepowiązane z oryginalną okładką książki.
  • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł i wydawnictwo.

Bibliotekarz: Anna Chęcińska