Informacja ogólna

Drodzy absolwenci. Tegoroczne egzaminy maturalne będą się odbywały w szczególnych warunkach zawiązanych z obostrzeniami wynikającymi z wciąż trwającej pandemii COVID-19. Zarówno Wy, jak i szkoły muszą się zastosować do Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r., przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikujemy ten dokument w części dotyczącej egzaminu maturalnego…

Read More