Drodzy absolwenci.

Tegoroczne egzaminy maturalne będą się odbywały w szczególnych warunkach zawiązanych z obostrzeniami wynikającymi z wciąż trwającej pandemii COVID-19.

Zarówno Wy, jak i szkoły muszą się zastosować do Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r., przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikujemy ten dokument w części dotyczącej egzaminu maturalnego – zobowiązuję Was do zapoznania się z nim.

Dodatkowo opracowaliśmy Instrukcję postępowania podczas egzaminów maturalnych w IV Liceum Ogólnokształcącym, którą także publikujemy i z którą także należy się zapoznać.

Bardzo proszę o zastosowanie się do wszystkich obostrzeń – chodzi nie tylko o bezpieczeństwo zdających i członków zespołów nadzorujących, ale także o to, by egzaminy przebiegły bez zaburzeń. Pamiętajcie, że każdy stwierdzony na terenie szkoły przypadek zakażenia może się wiązać z obowiązkową kwarantanną osób, mających kontakt z osobą zarażoną i w skrajnym przypadku może powodować zawieszenie egzaminu. Zróbmy wszystko, by do tego nie doszło.

Ze swojej strony zapewniam, że szkoła dopełni wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo: sale są już przygotowane do egzaminów, posiadamy środki do dezynfekcji, a nauczyciele pracujący w zespołach nadzorujących zostaną poddani szybkim testom przesiewowym w kierunku COVID-19. Robimy wszystko dla Waszego bezpieczeństw. Prosimy Was, by z Waszej strony także zostało zrobione wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo zdającym, nauczycielom oraz by egzaminy odbyły się w sposób niezaburzony.

Publikujemy listy zdających z przedmiotów i w poszczególnych salach. Zwróćcie uwagę na to, że tegoroczne egzaminy maturalne w części obowiązkowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego będą się zaczynały w różnych godzinach – część z Was rozpocznie te egzaminy o godz. 9.00, pozostali – o 9.20. Proszę się dokładnie zapoznać z listami, zapamiętać numer sali, w której będziecie pisać maturę i godzinę jej rozpoczęcia.

No i powodzenia na maturze

Wanda Chmielarz