Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w roku szkolnym 2022/2023 Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. do czteroletniego…

Read More

1,5% podatku na nową pracownię fizyczną

Przekaż 1,5% podatku dla IV LO w Gliwicach: nr KRS: 0000270261 cel szczegółowy: „IV LO Gliwice 10565”.   Szanowni Państwo. Z inicjatywy Rady Rodziców powstał zamysł, aby pozyskać dodatkowe fundusze dla naszej szkoły poprzez umożliwienie rodzicom, opiekunom prawnym i sympatykom IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach przekazania 1,5% podatku. Szkoła zawarła porozumienie z organizacją pożytku publicznego…

Read More

Wirtualny dzień otwarty

Wirtualny dzień otwarty IV LO 12 maja 2021 Harmonogram spotkań Dla wszystkich kandydatów: Spotkanie powitalne – 17.00  Spotkanie z doradcą zawodowym – 17.15 Dla kandydatów do klasy politechnicznej: Spotkanie z językiem angielskim – 17.30 Spotkanie z fizyką – 17.45 Spotkanie z informatyką – 18.15 Dla kandydatów do klasy matematyczno – geograficznej: Spotkanie z językiem angielskim –…

Read More

Opisy otwieranych klas

    IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach Starannie zaplanowaliśmy nauczanie w klasach pierwszych liceum. Proponujemy kanon rozszerzeń zgodny z oczekiwaniami uczniów i ich potrzebami związanymi z dalszym kształceniem. Poza przedmiotami obowiązkowymi opracowaliśmy ofertę przedmiotów dodatkowych, które w sposób wartościowy uzupełnią wiadomości i wiedzę. Szkoła ma wysoką pozycję w rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw. Realizujemy projekty ERASMUS+, projekty…

Read More