Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w roku szkolnym 2022/2023 Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. do czteroletniego…

Read More

Wirtualny dzień otwarty

Wirtualny dzień otwarty IV LO 12 maja 2021 Harmonogram spotkań Dla wszystkich kandydatów: Spotkanie powitalne – 17.00  Spotkanie z doradcą zawodowym – 17.15 Dla kandydatów do klasy politechnicznej: Spotkanie z językiem angielskim – 17.30 Spotkanie z fizyką – 17.45 Spotkanie z informatyką – 18.15 Dla kandydatów do klasy matematyczno – geograficznej: Spotkanie z językiem angielskim –…

Read More

Opisy klas

    IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach Starannie zaplanowaliśmy nauczanie w klasach pierwszych liceum. Proponujemy kanon rozszerzeń zgodny z oczekiwaniami uczniów i ich potrzebami związanymi z dalszym kształceniem. Poza przedmiotami obowiązkowymi opracowaliśmy ofertę przedmiotów dodatkowych, które w sposób wartościowy uzupełnią wiadomości i wiedzę. Szkoła ma wysoką pozycję w rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw. Realizujemy projekty ERASMUS+, projekty…

Read More