Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/20

 

Język polski

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski

Matematyka

Fizyka
Przyroda
Aparatura medyczna
Wiedza o kulturze
Warsztat dziennikarski
Historia
Historia i Społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie

Biologia

Geografia

Chemia


Informatyka

Filozofia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedsiębiorczość

Wychowanie do życia
w rodzinie

Wychowanie fizyczne

Religia