Uczniowie klasy czwartej o profilu biologiczno-chemicznym zwiedzili nowoczesny ośrodek edukacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki zaawansowanej technologii studenci kierunków medycznych mają tu możliwość kształcenia umiejętności na symulatorach pacjentów.

Licealiści mogli zaglądnąć do sali operacyjnej, sali porodowej i pediatrycznej, w strefie symulacji przedszpitalnych zobaczyć wyposażenie nowoczesnego ambulansu, a w sali stomatologicznej – wypróbować swoich sił przy ekstrakcji zębów (oczywiście – fantomowych… J)

Wizyta w CSM była bardzo pouczającym doświadczeniem…