Na początku września  klasa 4 C4, pod opieką nauczycielek – pani Lidii Uszaruk i pani  Anny Sadowskiej – Skowron, uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonali doświadczenia z zakresu tzw. „kolorowej chemii”. Ćwiczenia utrwaliły najważniejsze umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym z chemii, czyli formułowanie wniosków na podstawie obserwacji.

Zgodnie z chińskim przysłowiem:

„Mogę zapomnieć to o czym usłyszałem, albo zachować w pamięci to co zobaczyłem.

To co zrobiłem, mogę zrozumieć„.