Drodzy uczniowie Jak zapewne wiecie zawieszenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 został wydłużone do 26 kwietnia 2020 r. Zatem niestety NIE spotkamy się po przerwie świątecznej w szkole. Obowiązuje nas wszystkich nauczanie zdalne – dla Was jest to forma spełniania obowiązku nauki. Wiem od Waszych nauczycieli, że uczestniczycie w lekcjach, staracie się i wykonujecie zadania. Wiem, że taki system pracy może generować znacznie więcej pracy niż nauczanie tradycyjne, że być może musicie poświęcać na naukę więcej czasu, ale też możecie się wykazać dojrzałością i odpowiedzialnością za własną edukację, możecie pracować we własnym rytmie. Uczniowie klas trzecich Wiecie, że egzaminy maturalne są przesunięte – o nowych terminach będziemy informowani odrębnie. Nie spotkamy się już w szkole na tradycyjnych lekcjach, ale zostaniecie sklasyfikowani i otrzymacie świadectwa ukończenia szkoły. O sposobie odbioru świadectw napiszę po konferencji klasyfikacyjnej. Wykorzystajcie efektywnie czas do matury. Moi drodzy Czas pandemii jest dla wszystkich trudny. Konieczność pozostawania w domu, bez kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi może rodzić frustracje, ale pamiętajcie, że dyscyplina w przestrzeganiu zasad ograniczania wyjść poza miejsce zamieszkania jest konieczna, ze względu na zdrowie, a może nawet życie Wasze i Waszych bliskich. Drodzy uczniowie, Rodzice Uczniów, nauczyciele, Pracownicy szkoły Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do normalności, życzę ciepła, nadziei, wiary w pomyślne zakończenia, odnalezienia otuchy w sercu. Wanda Chmielarz