13 września 2023 r. uczniowie klasy 4c wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych z chemii organicznej. Zajęcia odbyły się  w pracowni chemicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Były to już nasze drugie zajęcia praktyczne, które tym razem obejmowały dwa bloki ćwiczeniowe: pierwszy z alkoholi, a drugi z kwasów karboksylowych i estrów.

   Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia zgodnie z przygotowanymi opisami, wypełniali karty pracy zapisując obserwacje i wnioski. Zajęcia obejmowały również dwa pokazy doświadczeń, które wymagały ze względów bezpieczeństwa pracy pod dygestorium.

   Warsztaty były przydatne pod względem rozwoju naszych umiejętności praktycznych, utrwaliły  wiedzę teoretyczna zdobyta na lekcjach, ułatwiły nam zrozumienie wielu mechanizmów reakcji. Nauczyliśmy się pracować bezpiecznie z palnikiem gazowym w laboratorium.

    Wyjście było zdecydowanie udane, a czas pracy wykorzystany maksymalnie.