Drodzy Maturzyści, nadchodzi dzień prawdy😊

Po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy Was 9 lipca od godziny 12.00 do 14.00.

Świadectwa będą wydawane przez wychowawców.

Klasa IV A – sala 106

Klasa IV B – sala 102

Klasa IV C – sala 105

Klasa IV D- sala 103

Klasa IV E sala 104

Jeśli ktoś z Was nie może odebrać świadectwa w tym terminie, zapraszamy w godzinach pracy szkoły po odbiór w sekretariacie.

Przypominamy, że 9 lipca od godziny 8:30 w serwisie ZIU udostępnione będą wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej, mają prawo do egzaminu w terminie poprawkowym:

Część pisemna – termin 20 sierpnia

Część ustna- termin 21 sierpnia

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).