W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27. 11. 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2111), które ustalają jednolity na całym terytorium kraju termin ferii zimowych na okres od 4- 5 stycznia 2021 r.  ulega zmianie w naszej szkole termin zakończenia I semestru w roku szkolnym 2020/21: termin zakończenia I semestru dla uczniów wszystkich oddziałów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich ustala się na piątek 22 stycznia 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia 2021 r.