Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.

Tak o niepodległości mówił jej ojciec, czyli Józef Piłsudski zaznaczając, że cena jaką trzeba zapłacić za wolność jest bardzo wysoka, dlatego dzisiaj jesteśmy szczególnie zobowiązani, by wolność szanować i pielęgnować.

Historia nie była zbyt łaskawa dla naszego kraju, najsmutniejsze czasy to zapewne rozbiory , z którymi wiązała się utrata niepodległości . Był naród, ale nie było państwa…Polacy zawsze tęsknili za wolnością, dlatego pokolenie romantyków organizowało powstania narodowe. Wolności nie doczekali się ani Adam Mickiewicz, ani  Juliusz Słowacki  a także Stanisław Wyspiański. Trzeba było czekać aż do 1918 roku, do listopada, by móc z  dumą powiedzieć, że Polska wróciła na mapy świata.

 

 

 

Oto jak ten dzień wspomina  księżna Maria Lubomirska:

Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie! Stało się i to w tak nieoczekiwanych warunkach…

 O czym donosiły gazety tego radosnego dnia?

Przez 101 lat…

Święto Niepodległości  zawsze obchodzone było bardzo hucznie – uroczystości państwowe – te większe i te mniejsze – w szkołach uczniowie odświętnie ubrani,  z dumą nieśli sztandar szkoły, dyrektor dawał znak do hymnu i roznosił się w murach piękny dźwięk Mazurka Dąbrowskiego.

 W całym kraju pochody, duma, flagi, galowe  stroje, przemówienia, kwiaty…  A dziś – 11 listopada 2020 roku ? Jak możemy świętować i cieszyć się z wolności, kiedy jesteśmy na inny sposób zniewoleni? Niewątpliwie  to trudna uroczystość. Przywołując jednak wiersz Tadeusza Różewicza:

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
Miejsce Urodzenia,
To Jest Ta Mała Najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, Miasteczko, Wieś,
Ulica, Dom, Podwórko,
Pierwsza Miłość,
Las Na Horyzoncie,
Groby.

…pomyślmy o tym, co jest najbliżej nas, o tych którzy są z nami, o tych którzy odeszli, o tych którzy zrobili coś dla nas. Mimo wszystko cieszmy się wolnością i cierpliwie czekajmy na jej pełnię.

Małgorzata Nowak i Joanna Paleta.