20 października 2020 roku w wieku 104 lat odeszła emerytowana nauczycielka IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach, Pani Helena Biel.

Pani Helena Biel uczyła się w latach 1931-1936 w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Kętach. Dyplom z 25 maja 1936 r. uprawniał Ją do nauczania w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych. Już po wojnie, pracując jako nauczycielka ukończyła też Wyższe Kolegium Nauczycielskie (1949) i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku (1954), co dało Jej kwalifikacje do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i zakładach kształcenia nauczycieli

Pani Helena Biel rozpoczęła pracę nauczyciela w 1938 r. w szkole powszechnej na Wileńszczyźnie. Po wojnie przeprowadziła się z rodzinnej Małopolski do Gliwic. Początkowo pracowała w szkole podstawowej w Ostropie, potem uczyła fizyki i chemii w Państwowym Licem Pedagogicznym, a od 1960 r. była nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Gliwicach. Była znakomitym nauczycielem. Absolwenci „czwórki” wspominają Ją jako pedagoga o wyjątkowym darze przekazywania wiedzy, tłumaczenia matematyki w sposób przystępny dla każdego ucznia. Była wymagająca, sprawiedliwa, miała wiele życzliwości i zrozumienia dla swoich wychowanków.