Jakże odmiennie w tym roku wyglądało zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich liceum! Zamiast wielkiej gali i wspólnego świętowania uczniowie mogli się spotkać jedynie z wychowawcą i kilkorgiem innych absolwentów. Z powodu pandemii aby odebrać świadectwo zgłaszali się do szkoły w odstępach czasowych i w ścisłym reżimie sanitarnym. Dziękujemy naszym absolwentom za odpowiedzialne zachowanie i życzymy 100% na egzaminach maturalnych!

Szczególnie dumni jesteśmy z naszych absolwentów, którzy za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, działalność na rzecz szkoły i wzorową frekwencję otrzymali w tym roku nagrody książkowe. Są to:
Z klasy 3a: Szymon Cygrimus, Maciej Korek, Grzegorz Pawłowski, Wiktor Płużek, Liwia Szafruga
Z klasy 3b: Katarzyna Bąk, Natalia Strug, Patryk Tobolik, Anna Żurakowska
Z klasy 3c: Wiktoria Jurkiewicz, Dariusz, Kucias Paulina Maj, Aneta Skrobol
Z klasy 3d: Bartłomiej Cienki, Kinga Mandrysz, Wiktoria Nowakowska, Karolina Witkowska
Z klasy 3e: Wiktoria Bujak, Michał Kijowski, Dominika Klytta, Martyna Stec, Wiktoria Wieczorek
Wszystkim serdecznie gratulujemy!