W związku ze zmianą terminów egzaminów maturalnych informujemy, że uległy zmianie terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zatem:
1. W dniach 4, 5, 6 maja szkoła będzie pracować, jak w każdy powszedni dzień – zajęcia będą się obywały zdalnie, zgodnie z planem lekcji oddziału; uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach.

2. Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych będą 8, 9, 10 czerwca. Są to dni, w których przeprowadzane będą egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w zakresie podstawowym, do których przystępują wszyscy lub większość uczniów klas maturalnych. Nauczyciele będą zaangażowani w prace zespołów nadzorujących i w związku z tym nie będzie możliwości organizacji w tych dniach zajęć lekcyjnych.
Treść Zarządzenia Nr 37/2019/20 wprowadzającego powyższą zmianę jest dostępna na stronie internetowej szkoły.

/podpis wychowawcy/

Z poważaniem

Wanda Chmielarz

Zarzadzenie_Nr_37_2019_20