3 listopada 2022 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Stwierdzam ich ważność.

W wyniku wyborów został wyłoniony Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Przewodnicząca – Joanna Chmielińska

Zastępca – Martyna Michalska

Zastępca – Mateusz Sierakowski

W imieniu własnym, nauczycieli i pracowników szkoły składam serdeczne gratulacje wszystkim osobom wybranym do Zarządu Samorządu Szkolnego i życzę aktywności, pomysłów oraz satysfakcji z pracy na rzecz uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich.

Aneta Paździor
dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich.