Dzień 3 listopada 2022 r. stał się prawdziwym świętem demokracji w naszej szkole. Po kampanii wyborczej i świetnie zorganizowanej debacie przyszedł czas na tzw. chwilę prawdy – czas na dokonanie mądrego i odpowiedzialnego wyboru.

Już od wczesnych godzin rannych w szkole pracowała Komisja Wyborcza, przygotowując lokal. Barwy państwowe, godło oraz odpowiedni zapieczętowana urna wyborcza podkreśliły doniosłość wydarzenia. Już w pierwszych minutach po otwarciu lokalu wyborczego komisja miała pełne ręce pracy: zbierała podpisy na listach wyborców, sprawdzała legitymacje szkolne i wydawała karty do głosowania oraz udzielała niezbędnych instrukcji. Głosujący mogli oddać swój głos w specjalnie wyznaczonych miejscach, zapewniających dyskrecję. Po zamknięciu lokalu wyborczego nastąpiło otwarcie urny i zliczenie głosów.
W głosowaniu wzięło udział 565 uprawnionych uczniów z 668 (to jest 84,58% ogółu uprawnionych). Poszczególni kandydaci zdobyli następującą ilość głosów:
Zadrosz Zuzanna – 43 głosy
Chmielińska Joanna – 191 głosów
Michalska Martyna – 179 głosów
Sierakowski Mateusz- 132 głosy
Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kreatywności, samozaparcia i wytrwałości w realizacji wyborczych obietnic.
Bardzo dziękujemy Komisji Wyborczej: przewodniczącej – Annie Różyckiej, zastępczyni – Magdalenie Hebda oraz członkiniom komisji – Justynie Kaczmarczyk, Aleksandrze Barańskiej , Zuzannie Czerwińskiej, Magdalenie Sobczyk, Nicole Mandel za ogromne zaangażowanie i perfekcyjne przeprowadzenie wyborów.
Opiekun SU p. Ania Malczewska