Wybranie najlepszych ozdób okazało się nie lada wyzwaniem. Do konkursu zgłoszono bowiem wiele bardzo ładnych i naprawdę ciekawych prac. Jury, po długich i burzliwych naradach, postanowiło pierwsze miejsce przyznać Oldze Honings z klasy 3b. Drugie miejsce zdobyła Julia Kołodziej z klasy 2a. Natali Springer z klasy 1f przypadła w udziale trzecia lokata.  

Pełne podziwu dla pomysłowości, cierpliwości, wkładu pracy i poświęconego czasu, jury zdecydowało przyznać też dwanaście wyróżnień. Wyróżnione prace stworzyli (kolejność przypadkowa): Natalia Szymańska z 3d, Zuzanna Nawrat z 4c, Nina Mazurewicz z 1f, Maja Tackowiak z 3e, Alan Nogły z 2a, Patrycja Stępień z 4c, Dobrawa Rudny z 2b, Andrzej Cabak z 1b, Julia Zok z 1f, Nel Śliwka z 3d, Karolina Marek z 4a oraz Karolina Merten z 1c.  

Wszystkie fantastyczne dzieła konkursowe można podziwiać na szkolnej choince na parterze. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. 

Za rok kolejna edycja!