COVID -19 – przerwijmy łańcuch zakażeń

Szanowni Państwo Pokonanie pandemii koronawirusa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją wszystkie państwa i wszystkie społeczeństwa. Należy dążyć do przerwania łańcucha zakażeń, od tego zależy powrót do normalności. Dlatego bardzo ważne jest przekazywanie rzetelnych informacji na temat walki z koronawirusem i szczepień przeciwko COVID-19. Na stronie: www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow dostępne są materiały promocyjne kampanii #SzczepimySię….

Read More

Typy nauczania

SPOSOBY ORGANIZACJI NAUCZANIA Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub…

Read More

Procedura Covid-19

Załącznik do Zarządzenia nr 49/209/20   Procedury bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów  IV Liceum Ogólnokształcącego Orląt Lwowskich w Gliwicach w okresie pandemii Covid-19   Niniejszy Procedura określa zasady bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć, na terenie IV LO w Gliwicach w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i…

Read More

Ogólne zasady

  Dezynfekuj ręce!  Bezdotykowy dystrybutor środka odkażającego znajduje się na parterze budynku. Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym są w każdej sali lekcyjnej  Podczas przerw zakładaj maseczkę  Pamiętaj o zasadach ruchu obowiązujących w szkole   Przemieszczając się korytarzem chodź prawą stroną Przemieszczając się w górę korzystaj ze schodów betonowych (tych bliżej sekretariatu) Przemieszczając się w dół korzystaj ze…

Read More

Objawy

Uwaga  Objawy zakażenia koronawirusem  Gorączka, kaszel, duszności, trudności z oddychaniem, ogólne osłabienie, czasami utrata węchu i smaku, biegunka  Jeżeli w szkole poczułeś się źle i obserwujesz u siebie te objawy, niezwłocznie zgłoś to nauczycielowi

Read More

Numery telefonów

Uwaga COVID-19    Numery telefonów:  Najbliższy oddział zakaźny: Szpital Miejski nr 4 (szpital jednoimienny), Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20, tel. 32 231 88 88, 32 330 83 00   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego, Gliwice, ul. Stefana Banacha 4, tel. 32 338 05 00   Numer  infolinii NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590

Read More

List do rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów, Uczniowie   Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego w trudnym okresie wciąż trwającej pandemii. Zdaję sobie sprawę z obaw, które są udziałem każdego Rodzica, Ucznia, Nauczyciela. W związku z tym chciałabym przekazać informacje o stanie przygotowania szkoły do nadchodzącego roku.   Opracowaliśmy Procedurę bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego…

Read More