Mimo powrotu do szkoły na tak krótki czas, udało się zorganizować uroczyste zakończenie roku szkolnego podczas którego p. Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz stypendia naukowe i sportowe.
Swoimi występami uroczystość uświetnili nasi wspaniali muzycy: Zofia Klatka, Rozalia Hirsch i Filip Bucher.