Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie.
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca 2021 roku, w szkolnej auli, według harmonogramu:
9.00 – klasy 1 LO
10.30 – klasy 2 LO (liceum czteroletnie)
12.00 – klasy 2 LO (liceum trzyletnie)
Po części oficjalnej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.