Dni Gliwickich Młodych Naukowców 2020
Pomimo znacznych ograniczeń związanych z epidemią, udało się dotrzeć do finału VII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców.
I choć niestety bez tradycyjnego zakończenia i uroczystej gali z udziałem laureatów, władz uczelni i naukowców, to jednak z wielką dumą i radością przedstawiamy zwycięzców VII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców.W kategorii Akademia Najmłodszego Naukowca:
Amelia Juszczyk z Przedszkola Miejskiego nr 43 w ZSO12
Julianna Miszker z Przedszkola Miejskiego nr 4 w ZPM4
Karol Padoł z Przedszkola Miejskiego nr 18
Krzysztof Proske Przedszkola Miejskiego nr 20 w ZSP3Laureaci Konkursu Przyrodniczego:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 z Knurowa, Aleksandra Izydorczyk, Alicja Powiecka, Anna Szolc
Opiekunki: Barbara Bismar, Ewa Niedziałek
II miejsce – Szkoła Podstawowa ETE z Gliwic, Jan Szaniewski, Krzysztof Szatka, Maksymilian Szeithauer
Opiekunka: Maria Ceder
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 z Gliwic, Ida Durbacz, Mateusz Gilowski, Jan Legierski
Opiekunka: Marta LewandowskaKonkurs Matematyczny:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach w ZSP4, Helena Mierzwa, Zofia Rzeźnikiewicz, Dominika Styła. Opiekunki: Krystyna Zugaj, Aleksandra Głośnicka – Ogierman
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach z ZSP7, Michał Czuderny, Jakub Fudal, Jan Pisarek
Opiekunki : Anetta Tkaczyk, Justyna Szczeblewska
III miejsce – I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gliwicach, Hanna Buzek, Adam Górecki, Szymon Wróbel
Opiekunka: Aurelia Dąbrowska

Konkurs Frazeologiczny:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach z ZSP3, Daria Beńko, Magdalena Fraś, Emilia Kmonk
Opiekunka: Aleksandra Swierczek
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Gliwicach, Ida Durbacz, Hanna Lach, Monika Machi
Opiekunki: Ilona Przybysławska-Pałka, Anna Seredyńska-Spieszko
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach, Hanna Mikuła, Aleksandra Stangel, Patrycja Tustanowska
Opiekunki: Marzena Bach-Cepok, Edyta Krasińska

Konkurs Badawczy:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach z ZSP7, Stanisław Rajca
Opiekunka: Mariola Miksiewicz
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21 w Gliwicach, Antoni Kryś
Opiekunka: Iwona Taracińska
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Gliwicach, Mateusz Gilowski, Krzysztof Lach, Jan Legierski
Opiekunki: Grażyna Beściak, Marta Lewandowska
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach ZSP11
Michalina Bonianowska, Julia Gruszczyńska, Mateusz Izydorczyk
Opiekunki: Jolanta Cyboń-Turowska, Bożena Sozańska

Konkurs Historyczny – etap I:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach w ZSP1, Marta Labiszak, Wiktoria Ratajczak, Julia Skowera, Miłosz Świerczek. Opiekunka: Anna Janecka Białek
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Gliwicach, Natalia Fryda, Barbara Golda, Anna Jędrzejowska, Zofia Schwedler. Opiekun: Zygmunt Piórkowski
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach w ZSP9, Natalia Kozieł, Szymon Michałowski, Klaudia Piszczek. Opiekun: Aleksandra Stępowska

Dni Gliwickich Młodych Naukowców to realizowany od 7 lat projekt edukacyjny służący popularyzacji nauki wśród najmłodszych. Adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów najstarszych klas szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego. Projekt powstał z inicjatywy trzech gliwickich jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej na 6 w Gliwicach, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach przy współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Jego głównym celem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań matematyką, naukami przyrodniczymi, a od dwóch lat również humanistycznymi. Ponadto stymulowanie ich do twórczej pracy, a także – w dalszej perspektywie – pomoc w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

Patronat nad projektem objęli: Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann, Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr inż. Arkadiusz Mężyk, Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota.
Koordynatorzy projektu to: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów PolskichIV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich, VLO w Gliwicach z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 13 im.Krystyny Bochenek w Gliwicach.

[yotuwp type=”videos” id=”z5GpPt0qXXo” column=”1″ per_page=”1″]