Wymagania edukacyjne rok 2022/2023

 

L.p. Przedmiot Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1 Język Polski Klasa 1 część 1, część 2

Klasa 2 pozytywizm, romantyzm

Klasa III część 1

Klasa III część 2
2 Matematyka Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

3 Chemia Klasa II a,b,d,e,

Klasa III a,b,d,e

Klasa 1 a,b,e,f

Klasa 2c,

Klasa 3c4

Klasa 1c

Klasa 1d

klasa 4c4

4 Biologia Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

5 Fizyka Klasa 1 a,b klasa 1 c,d,e,

Klasa 2 a, klasa 2 b, Klasa 2 c,d,e

Klasa 3 c,d,e

 
6 Historia Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 a Klasa 3b

Klasa 3
7 Informatyka Klasa 1 b,c,d,e,f

Klasa 2 b,c,d,e

Klasa 3 b,c,d

Klasa 1 a

Klasa 2 a

Klasa 3 a

8 Język angielski Klasa 1 

Klasa 1b/gr1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

 
9 Język francuski Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

 
10 Wychowanie fizyczne Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

 
11 Język niemiecki Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

 
12 Wos Klasa 1

Klasa 2

 
13 Przedsiębiorczość Klasa 2 i 3