Wymagania edukacyjne rok 2021/2022

 

L.p. Przedmiot Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1 Język Polski Klasa 1 część 1, część 2

Klasa 2 pozytywizm, romantyzm

Klasa III część 1

Klasa III część 2
2 Matematyka Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 po gimnazjum, Klasa 3 po szkole podstawowej

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 po gimnazjum

3 Chemia Klasa II a,b,d,e, Klasa III a,b,c

Klasa 1 a,b,d,e 

Klasa II C, Klasa 3c4

Klasa 1c

4 Biologia Klasa 2

Klasa 3 

Klasa 2

Klasa 3

5 Fizyka Klasa 1 a,b klasa 1 c,d,e,

Klasa 2 a, klasa 2 b, Klasa 2 c,d,e

Klasa 3 c,d,e

 
6 Historia Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 a Klasa 3b

Klasa 3
7 Informatyka Klasa 1 b,c,d,e

Klasa 2 b,c,d,e

Klasa 3 b,c,d

Klasa 1 a

Klasa 2 a

Klasa 3 a

8 Język angielski Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 po gimnazjum

Klasa 3 po szkole podstawowej

 
9 Język francuski Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 
10 Wychowanie fizyczne Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3 

 
11 Język niemiecki Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 3 po gimnazjum

 
12 Wos Klasa 1

Klasa 2